Posts tagged тета вълни
To Om or not to Om. Това е въпросът.

Какво прави пеенето на Ом толкова специално и има ли то място в йога практиката на модерния градски човек. В публикацията ще ти разкажа за вибрацията на специалната честота от 432 Hz и мозъчните тета вълни като свързващото звено между мъдростта на Хиндуизма и съвременната наука.

Read More